Werkwijze

U kunt bij mij terecht voor individuele behandeling, relatietherapie, nazorg na een intensieve behandelperiode elders,  begeleiding, personal coaching  en advies. Ik behandel volwassenen vanaf 18 jaar.

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden, gericht op het opheffen dan wel beheersbaar maken van psychische klachten.

Ik maak gebruik van cognitieve, gedragsmatige, inzichtgevende, psychodynamische en oplossingsgerichte therapieën. De behandelingen zijn kortdurend en voornamelijk gericht op het functioneren in het hier-en-nu.

De behandeling  is gericht op het vergroten van inzicht in eigen functioneren, verheldering van denk- en gedragspatronen die een gezond functioneren in de weg staan.  De aanpak is persoonsgericht en is maatwerk.

Ik werk in principe met bewezen effectieve methoden (evidence-based).

Met welke klachten kunt u bij  mij terecht?

 • Angsten
 • Depressie, somberheid
 • Overspannenheid, burnout
 • Werk- en studieproblemen, werkloosheid
 • Verwerkingsproblemen door ziekte of verlies
 • Relatieproblemen
 • ‘Vage’ lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Problemen met het ouder worden
 • Levensfase problemen
 • Zingevingproblemen
 • Nazorg na een intensieve behandelperiode elders
 • Problemen met levensstijl

Bij psychose, ernstige verslaving en suicidaliteit kunt u niet bij mij terecht.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten/problemen besproken. Samen  onderzoeken wij wat er aan de hand is en hoe het probleem aangepakt kan worden. We maken samen een analyse van de klachten en de mogelijke oorzaken ervan.  Ik stel een voorlopige diagnose en we bespreken wat eraan gedaan kan worden. Ik stel  een behandelplan en we bespreken doelen  waaraan gewerkt kan worden. Tijdens de behandeling worden de afgesproken doelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

De bedoeling is dat u beter leert omgaan met gevoelens waardoor u moeilijke situaties op een andere manier bekijkt en aanpakt. Een paar gesprekken zijn vaak voldoende om u op weg te helpen. Een gesprek duurt 45 minuten. De frequentie en het aantal gesprekken hangt uiteraard af van de ernst van de klachten en uw persoonlijke wens. Meestal zijn 5 tot 12 sessies voldoende om uw klachten te laten verminderen en/of zelf weer verder te kunnen.